Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
327371
Hankinnan nimi
Multimäen alueen kunnallistekniikan rakentaminen 2021 / kiviainesten toimitukset
Päätöspäivämäärä
11.2.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

KULJETUS JA KUORMAUS JUDIN OY

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiviainesten toimituksen hankinnan Multimäki 2021 / Kiviainesten toimitukset - urakkaan. Urakka aloitetaan tilaajan toimesta viimeistään 1.2.2021. Tilaaja tekee valmistelevina töinä etukäteen kulkuväyliksi huoltoteitä sekä mahdollisia jk+pp rakentamisia ym. Valittu urakoitsija jatkaa urakkaa heti sopimuksen tultua voimaan ja toteuttaa sen yhtäjaksoisesti kokonaisuudessaan loppuun, jos ei yhteisesti muuta sovita. Kiviainesten tulee täyttää Infra RYL 2010 julkaisun laatuvaatimukset. Kiviainesten tulee olla CE -merkittyä. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.