Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
308586
Hankinnan nimi
Laboratoriopalvelu ruoka-, vesi- ja puhtausnäytteille, Polkka oy
Päätöspäivämäärä
25.3.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti laboratoriopalveluiden hankinnan ruoka-, vesi- ja puhtausnäytteille Polkan - Pohjois-karjalan tukipalvelut oy:n tarpeisiin sopimuskaudelle 01.04.2021 - 31.12.2022 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 01.01.2023 - 31.12.2023 sekä 01.01.2024 - 31.12.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaaja tilaa palvelun suoraan valitulta toimittajalta.