Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
300667
Hankinnan nimi
Erikoislääkärin asiantuntijapalvelut sekä radiologiset tutkimukset, Siun työterveys Oy
Päätöspäivämäärä
20.5.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Itä-Suomen Magneetti Oy - 9. Radiologiset tutkimukset, sisältäen radiologin lausunnon Mehiläinen Oy - 7. Sisätautien erikoislääkäripalvelut - 8. Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäripalvelut Pihlajalinna Terveys Oy - 1. Psykiatrian erikoislääkäripalvelut, etäpalvelu - 3. Kirurgian erikoislääkäripalvelut - 2. Psykiatrian erikoislääkäripalvelut, toimipiste Joensuun kantakaupungissa - 4. Fysiatrian erikoislääkäripalvelut - 5. Neurologian erikoislääkäripalvelut - 6. Keuhkosairauksien erikoislääkäripalvelut - 7. Sisätautien erikoislääkäripalvelut - 8. Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäripalvelut - 9. Radiologiset tutkimukset, sisältäen radiologin lausunnon Solo Health Oy - 1. Psykiatrian erikoislääkäripalvelut, etäpalvelu Suomen Terveystalo Oy - 3. Kirurgian erikoislääkäripalvelut - 4. Fysiatrian erikoislääkäripalvelut - 5. Neurologian erikoislääkäripalvelut - 7. Sisätautien erikoislääkäripalvelut - 8. Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäripalvelut - 9. Radiologiset tutkimukset, sisältäen radiologin lausunnon

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Siun työterveys Oy:lle erikoislääkärin asiantuntijapalveluiden sekä radiologisten tutkimusten hankinnan sopimuskaudelle 1.9.2021 - 31.8.2022 + optiona 1 v + 1 v + mahdollisuus toistaiseksi voimassaolevaksi sopimukseksi. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.9.2022 - 31.8.2023 ja 1.9.2023 - 31.8.2024 sekä toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 1.9.2024 alkaen, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Osa-alueessa 1 valitaan 5 tarjoajaa. Osa-alueissa 2-9 osa-alueeseen valitaan kaikki hyväksytyn tarjouksen tehneet tarjoajat, jotka täyttävät hankinnan soveltuvuusvaatimukset ja vähimmäisvaatimukset.