Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
357005
Hankinnan nimi
Heinäveden, Kiteen, Liperin, Outokummun, Polvijärven ja Tohmajärven kuntien valokuituverkkojen toteutettavuusanalyysin tekeminen
Päätöspäivämäärä
26.7.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Cinia Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Ennakoitu arvo
60000,00
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hallinnoiman Kaista Karjalaan -hankkeen puolesta Heinäveden, Kiteen, Liperin, Outokummun, Polvijärven ja Tohmajärven kuntien valokuituverkkojen toteutettavuusanalyysin tekemisen hankinnan aikatauluineen. Analyysin tuloksena kunnille muodostuu riittävä käsitys kunnissa nyt tarjolla olevista tietoliikenneyhteyksistä sekä investointitarpeesta, jolla turvataan EU:n laajakaistastrategian mukainen tavoite 1000Mbs vuoteen 2025 mennessä. Selvityksen tuloksena kunnille laaditaan karkean tason verkkosuunnitelma ja kustannusarvio. Laaditaan alueanalyysi, jossa selvitetään kunnassa olevat tietoliikenneyhteydet sekä investointitarve. Selvitetään eri toteutettamisvaihtoehtoja, mallinnetaan liiketoimintaa huomioiden rahoitusvaihtoehdot. Liiketoiminnan mallinnuksessa varioidaan tuotevaihtoehtoja sekä laaditaan kannattavuuslaskelma sekä operointi- ja hallinnointisuunnitelma. Selvityksen tuloksena kunnille muodostuu käsitys millä edellytyksillä valokuituinvestoinnista saadaan kannattavaa mutta voittoa tavoittelematonta liiketoimintaa. Saatujen tietojen perusteella kunnat päättävät osallistumisestaan ao. hankkeiden rahoittamiseen ja rakentamisen edistämiseen tulevissa julkisen tuen rahoituskierroksissa (maaseuturahaston kyläverkkotuki, laajakaistalain mukainen tuki ja mahdollinen elvytysvaroista myönnettävä tuki). Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Arvioitu töiden aloitusajankohta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen elokuussa 2021. Työ tulee kokonaisuudessaan olla valmis viimeistään 30.11.2021. Työ on jaoteltu toteutettavuusanalyysi osalta kahteen vaiheeseen. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.