Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
316599
Hankinnan nimi
Astianpesu- ja keittiöhygienia-aineet
Päätöspäivämäärä
31.8.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Systeema Oy - 1. ASTIANPESUAINEET JA HUUHTELUKIRKASTEET KONEPESUUN SEKÄ ASTIOIDEN LIOTUSAINEET (alv 0 %) - 3. VAAHTOPUHDISTUSLAITTEISTOIHIN TARKOITETUT AINEET (alv 0 %) - 3. VAAHTOPUHDISTUSLAITTEISTOIHIN TARKOITETUT AINEET (alv 0 %) - 4. UUNINPUHDISTUSAINEET (alv 0 %) - 4. UUNINPUHDISTUSAINEET (alv 0 %) - 5. KEITTIÖN ERILAISTEN PINTOJEN JA LAITTEIDEN PUHDISTUS- JA LIOTUSAINEET (alv 0 %) - 2. ASTIANPESUAINEET KOTITALOUS-/PIENKONEISIIN JA ASTIOIDEN KÄSINPESUUN (alv 0 %) VeliMark Oy - 1. ASTIANPESUAINEET JA HUUHTELUKIRKASTEET KONEPESUUN SEKÄ ASTIOIDEN LIOTUSAINEET (alv 0 %) - 1. ASTIANPESUAINEET JA HUUHTELUKIRKASTEET KONEPESUUN SEKÄ ASTIOIDEN LIOTUSAINEET (alv 0 %) - 3. VAAHTOPUHDISTUSLAITTEISTOIHIN TARKOITETUT AINEET (alv 0 %) - 4. UUNINPUHDISTUSAINEET (alv 0 %) - 5. KEITTIÖN ERILAISTEN PINTOJEN JA LAITTEIDEN PUHDISTUS- JA LIOTUSAINEET (alv 0 %) - 5. KEITTIÖN ERILAISTEN PINTOJEN JA LAITTEIDEN PUHDISTUS- JA LIOTUSAINEET (alv 0 %) - 2. ASTIANPESUAINEET KOTITALOUS-/PIENKONEISIIN JA ASTIOIDEN KÄSINPESUUN (alv 0 %) - 2. ASTIANPESUAINEET KOTITALOUS-/PIENKONEISIIN JA ASTIOIDEN KÄSINPESUUN (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti astianpesu- ja keittiöhygienia-aineiden hankinnan sopimuskaudelle 01.07.2021 - 30.06.2023 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 01.07.2023 - 30.06.2024 sekä 01.07.2024 - 30.06.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely per osa-alue, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset.