Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
143911
Hankinnan nimi
Joensuun Yrityskiinteistöt Oy / Sähkötyöt, paloilmoitintyöt ja suurkeittiölaitehuollot
Päätöspäivämäärä
8.2.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Are Oy - Pos 2: Paloilmoitintyöt (alv 0 %) (2.) Joensuun Sähköinsto Oy - Pos 2: Paloilmoitintyöt (alv 0 %) (1.) - Pos 1: Sähkötekniset työt (alv 0 %) (2.) KARELIAN SÄHKÖ OY - Pos 1: Sähkötekniset työt (alv 0 %) (1.) Kotikymppi Oy - Pos 1: Sähkötekniset työt (alv 0 %) (3.) SÄHKÖ-SAARELAINEN OY - Pos 2: Paloilmoitintyöt (alv 0 %) (3.) - Pos 3: Suurkeittiölaitteiden huollot (alv 0 %) (1.)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n hallinnoimien kiinteistöjen sähköteknisisten töiden, paloilmoitintöiden ja suurkeittiölaitehuoltojen hankinnan sopimuskaudelle 01.02.2018 - 31.12.2019 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2020 - 31.12.2020 ja 1.1.2021 - 31.12.2021, ellei Pohjois Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, niin optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Joensuun seudun hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely per kohderyhmä, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja valitsee kuhunkin toimeksiantoon palveluntuottajan seuraavien asioiden perusteella: -Kokonaistaloudellinen edullisuus ottaen huomioon mm. tuntiveloitushinta, kilometrikorvaus, vastaavanlaisten kiinteistöjen tuntemus ja aikataulu. Valintaperusteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä. Hankinta on jaettu kolmeen positioon. Positioita ovat: Pos 1: Sähkötekniset työt (alv 0 %) Pos 2: Paloilmoitintyöt (alv 0 %) Pos 3: Suurkeittiölaitehuollot (alv 0 %)