Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
SSKKY/9/02.08.01/2018
Hankinnan nimi
Raskaankaluston jarrudynamometrin hankinta
Päätöspäivämäärä
12.3.2018
Hankintayksikkö
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Valitut toimittajat

Wihuri Oy Tekninen kauppa

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Hankinnan nimi Raskaankaluston jarrudynamometrin hankinta Hankinnan tunniste- tai viitenumero SSKKY/9/02.08.01/2018 Salon seudun koulutuskuntayhtymä pyysi tarjouksia Tarjouspalvelu-kanavalla uudesta raskaankaluston jarrudynamometristä. Dynamometrin tuli olla ns. siirrettävä laite, joka tulee korjaamohallikäyttöön. Laitteen tuli soveltua 16 tn akselipainoisten ajoneuvojen testaamiseen. Laitteessa tulee olla akselipainon mittausmahdollisuus ja laitetoimituksen tulee sisältää myös jarrutehokkuuden laskentajärjestelmä (Trafi hyväksytty). Tarkemmat vaatimukset esitetty syöttölomakkeessa. Hankinnan arvioitu arvo ei ylittä kansallista kynnysarvoa. Hankinnassa noudatetaan Salon seudun koulutuskuntayhtymän hankintasääntöä 02.01.2012. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä