Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
176698
Hankinnan nimi
Joensuun Vesi-liikelaitoksen vesihuollon laitossuunnittelupalvelut
Päätöspäivämäärä
17.5.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Infrap Oy (2.) - Vesihuollon laitossuunnittelu (alv 0 %) Ramboll Finland Oy (1.) - Vesihuollon laitossuunnittelu (alv 0 %) Sitowise Oy (3.) - Vesihuollon laitossuunnittelu (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin vesihuollon laitossuunnittelupalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.6.2018 - 31.5.2020 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.6.2020 - 31.5.2021 ja 1.6.2021 - 31.5.2022, ellei Pohjois Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, niin optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Sopimuskaudella hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Toimeksiantoon valitaan parhaiten kyseiseen toimeksiantoon soveltuva toimittaja. Valintaan vaikuttavat vertailuhinta, henkilöstön osaaminen, referenssit, toiminnan kuvaus ja aikataulu. Valintaperusteet eivät ole järjestyksessä. Valintaan käytetään tarjouksessa esitettyjä tietoja.