Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
SEU150593
Hankinnan nimi
Raskaat työvaatteet ja suojaimet
Päätöspäivämäärä
28.5.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Etra Oy - Työvaatteet raskaaseen käyttöön - Hinnastot Etra Oy - Työvaatteet raskaaseen käyttöön - Hinnastot Image Wear Oy - Työvaatteet raskaaseen käyttöön - Hinnastot Suomen Brodeeraus Oy - Työvaatteet raskaaseen käyttöön - Hinnastot

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti yhteistyötahojensa käyttöön tulevien raskaiden työvaatteiden (sisältäen varovaatteet, perustyövaatteet, jalkineet, käsineet ja henkilökohtaiset suojaimet) hankinnan sopimuskaudelle 01.04.2018 - 31.03.2020. Tarjouspyyntöä täsmennettiin tarjousajalla, jonka vuoksi tarjousaikaa jatkettiin ja sopimuskauden tavoitteena olleeseen aloitusaikaan 1.4.2018 ei näin ollen päästy. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 01.04.2020 - 31.03.2021 sekä 01.03.2021 - 31.03.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja tulee valitsemaan sopimustoimittajista ostopaikan, joka on tilauskohtaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin: tuote on teknisiltä ominaisuuksiltaan käyttötarkoitukseen, työtehtäviin sekä työntekijälle sopivin sekä kestää käytössä ja puhdistuu helposti. Toimittajan valintaan vaikuttaa noutomahdollisuus ja välitön saatavuus tarvittaessa. Lisäksi mahdollisuus tuotteen mittatilaukseen tai korjauspalvelun saatavuus vaikuttaa toimittajan valintaan. Toimittajien valinta tehdään vain suppeahkon ostoskorin perusteella. Tarjouspyynnössä mainittujen tuotteiden lisäksi tarjouspyynnössä mukana olevat tahot voivat puitejärjestelyn perusteella tarvittaessa hankkia myös muita tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita ja niiden hankinnassa tulee noudattaa samaa hinnoitteluperiaatetta kuin tarjotuille tuotteille.