Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
163505
Hankinnan nimi
Joensuun kaupungin putkityöt, LVI-eristystyöt sekä LVI-laitteiden huolto- ja korjaustyöt
Päätöspäivämäärä
28.5.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Are Oy - POS 1: Putkityöt (alv 0 %) - POS 3: LVI-laitteiden huolto- ja korjaustyöt Karelian Talotekniikka Oy - POS 3: LVI-laitteiden huolto- ja korjaustyöt Lassila & Tikanoja Oyj - POS 3: LVI-laitteiden huolto- ja korjaustyöt - POS 2: LVI-eristystyöt (alv 0 %) - POS 1: Putkityöt (alv 0 %) Suomen LVIS-Huolto Oy - POS 1: Putkityöt (alv 0 %) - POS 2: LVI-eristystyöt (alv 0 %) Trekman Oy - POS 2: LVI-eristystyöt (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin hallinnoimien kiinteistöjen putkitöiden ja LVI-eristystöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.05.2018 - 30.04.2020 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus sekä LVI-laitteiden huolto- ja korjaustöistä sopimuskaudelle 01.09.2018 - 30.04.2020 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimuskausi on POS 1 ja POS 2 osalta 1.5.2018 - 30.4.2020 ja POS 3 osalta 1.9.2018 - 30.4.2020. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella 1.5.2020 - 30.4.2022, ellei Pohjois Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, niin optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Päätoteuttajan rooli sovitaan työkohtaisesti. Palveluntuottajan tulee sitoutua toimimaan myös päätoteuttajan roolissa. Hankintamalli on kaikissa positioissa useamman eli kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja valitsee kuhunkin toimeksiantoon palveluntuottajan seuraavien asioiden perusteella: -Kokonaistaloudellinen edullisuus ottaen huomioon mm. tuntiveloitushinta, kilometrikorvaus, vastaavanlaisten kiinteistöjen tuntemus, aikataulu. Valintaperusteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä. Kokonaistaloudellisen edullisuuden selvittämiseen tilauksia tehdessä käytetään tarjouksessa esitettyjä tietoja.