Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
176314
Hankinnan nimi
Pohjois-Karjalan keskussairaalan sairaala-apteekin toiminnanohjausjärjestelmä, Siun sote
Päätöspäivämäärä
29.5.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Tricons Oy - Aloitukseen liittyvät kustannukset (alv. 0%) - Vuosimaksut (alv 0%). Vuosimaksut ilmoitetaan alla olevaan taulukkoon alkaen tuotantokäytön aloituksesta. - Tietotekninen ympäristö - 1. Yleiset vaatimukset - 2. Perustiedot ja rekisterit - 3. Lääkehankinnat ja kilpailutus - 4. Ostotilaus - 5. Tavaran saapuminen - 6. Varastovalvonta - 7. Osastotilaus - 8. Tilausten keräily - 9. Jakelu - 10. Kanban-liuosten toimittaminen - 11. Kuljetusten seuranta - 12. Lääkevalmistus - 13. Solusalpaajat - 14. Potilaskohtaiset lääkkeet - 15. Laskutus - 16. Hinnoittelu - 17. Järjestelmän raportointi ja- tilastointiominaisuudet - 18. eResepti - 19. Lääkevarmennusjärjestelmä - 20. Älylääkekaapit - 21. Integraatiot - Optiona tarjottavat tietojärjestelmän toiminnalliset vaatimukset (alv. 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Siun soten Pohjois-Karjalan keskussairaalan sairaala-apteekin toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan sopimuskaudelle 01.09.2018 -31.7.2022. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 01.08.2022 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, niin sopimuskaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa.