Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
175085
Hankinnan nimi
Valurautaputket
Päätöspäivämäärä
5.6.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Onninen Oy (1.) - SG-paineputki puhtaalle vedelle, alumiinisinkki min. 400 g/m2 + viimeistelykerros, tytonliitos ja sisäpuolella sementtilaastivuoraus (alv 0%) Saint-Gobain Finland Oy PAM (2.) - SG-paineputki puhtaalle vedelle, alumiinisinkki min. 400 g/m2 + viimeistelykerros, tytonliitos ja sisäpuolella sementtilaastivuoraus (alv 0%) Ulefos Oy (3.) - SG-paineputki puhtaalle vedelle, alumiinisinkki min. 400 g/m2 + viimeistelykerros, tytonliitos ja sisäpuolella sementtilaastivuoraus (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin ja Siun soten tarvitsemien kuusi (6) metriä pitkien valurautaisten (SG) vesijohtoputkien ja -putkenosien hankinnan sopimuskaudelle 1.5.2018 (tavoite) - 30.4.2020 + yksi (1) + yksi (1) optiovuotta. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.5.2020 - 30.4.2021 sekä 1.5.2021 - 30.4.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, niin optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tavaroiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on useamman eli vähintään kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan, jonka tämän sopimuksen mukaiseen tuoteluetteloon ko. tuote sisältyy.