Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
147478
Hankinnan nimi
Noutopoika ja Palveluauto-liikenne Joensuun seudulla
Päätöspäivämäärä
7.6.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Savo-Karjalan Linja Oy - Noutopoika ja Palveluauto-liikenne Joensuun seudulla (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Noutopoika ja Palveluauto-liikenteen hankinnan Joensuun seudulla sopimuskaudelle 01.08.2018 - 31.7.2020 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiot. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021 sekä 1.8.2021 - 31.7.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen liikennöitsijä sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) liikennöitsijän hankintasopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta liikennöitsijältä.