Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
183951
Hankinnan nimi
Leikkiväline Wall Holla tai vastaava
Päätöspäivämäärä
4.6.2018
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Lappset Group Oy - Leikkiväline Wall Holla 7 tai vastaava käyttövalmiiksi asennettuna

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Raahen kaupungin tekninen keskus pyytää tarjouksia toriympäristöön tulevasta vertikaalisesta leikkipaikkavälineestä. Leikkipaikkavälineen tulee olla kooltaan näyttävä kokonaisuus ja sen tulee olla asennuspinta-alaltaan pieni, koska laite tulee keskeiselle paikalle toriympäristöön. Leikkiväline tulee tarjota asennettuna ja tarjoaja on velvollinen tekemään asennukselle tarvittavat perustamistyöt. Leikkiväline rakennetaan Härkätorinpuistoon osoitteeseen Sovionkatu 92100 Raahe. Leikkivälineen materiaaleissa ja asennustavassa tulee ottaa huomioon erityisolosuhteet: tuuli, sade, sekä mahdollinen tuulen mukanaan tuoma lumi. Leikkivälineen on täytettävä turvallisuusstandardien SFS-EN 1176 ja SFS-EN 1177 vaatimukset. Turvallisuusstandardit tulee huomioida myös suunnittelussa, sekä asennustyössä. Leikkiväline asennetaan Härkätorille sellaiselle kohdalla, jossa päällysteenä nykyisin on betonikiveys. Tarjoaja mitoittaa leikkivälineen ja turva-alustan perustukset routimista vastaan ja toteuttaa asennustyön. Tarjouspyynnön liitteenä on Härkätorin puiston toteutussuunnitelma, jonka mukaan puisto on aikanaan rakennettu. Asennustyön jälkeen tarjoaja on velvollinen ennallistamaan leikkivälineen ympäristön, jos siihen asennustyön aikana tulee vaurioita. Rakennettavalla-alueella sijaitsee seuraavien omistajien kaapeleita ja laitteita: Raahen Energia, Raahen Vesi ja Raahen kaupunki. Rakennettavan-alueen läheisyydessä sijaitsee lisäksi Telian, Dna:n sekä Elisan puhelin- ja tietoliikennekaapeleita jotka eivät karttatietojen perusteella sijaitse suoraan rakennettavan-alueen alla. Tarjoaja on velvollinen tilaamaan kaapeleiden/laittteiden sijaintimerkinnät maastoon ennen töiden aloittamista. Leikkivälineen tulee olla asennettuna ja aluetyöt tehtynä 30.9.2018 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 25.4.2018 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 27.04.2018 klo 15.00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 4.5.2018 klo 15.00. Tilaaja pidättää oikeuden olla tilaamatta tuotteita mikäli sille varattu määräraha ylittyy tai hankkeelle tulee muita esteitä. Tarjoaja on velvollinen suojamaan asennustyömaan, sekä vakuuttamaan asennettavan leikkivälineen kunnes tilaaja on vastaanottanut sen hyväksytysti ja toimittaja on toimittanut käyttö- ja turvallisuusohjeet.