Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
149078
Hankinnan nimi
Kontiolahden kunnan työkone- ja kuljetuspalvelut
Päätöspäivämäärä
8.6.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Eepeen konepalvelu oy - POS. 19: TH (Tiehöylät) - POS. 23: Traktorit, painoluokka > 7 tn - POS. 25: Tienvarsien vesakkoniittokoneet Ilkka Lukkarinen - POS. 22: Traktorit, painoluokka > 5 tn - POS. 22: Traktorit, painoluokka > 5 tn Itä-Suomen Konepalvelu Oy - POS. 2: KKHt 08 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 10: KUP 60 (Pyöräkuormaajat) - POS. 16: KUP 210 (Pyöräkuormaajat) - POS. 20: JTM (Omalla moottorivoimalla kulkevat täryjyrät) - POS. 23: Traktorit, painoluokka > 7 tn Juhan Nostopalvelu Oy - POS. 1: KKHt 03 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 2: KKHt 08 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 7: KKHp 16 (Pyöräalustaiset kaivukoneet) - POS. 10: KUP 60 (Pyöräkuormaajat) - POS. 11: KUP 100 (Pyöräkuormaajat) - POS. 19: TH (Tiehöylät) - POS. 20: JTM (Omalla moottorivoimalla kulkevat täryjyrät) - POS. 24: Omalla moottorivoimalla kulkevat imulakaisukoneet Kaivu ja Kuljetus Kontkanen Ky - POS. 8: KKHp 19 (Pyöräalustaiset kaivukoneet) kiinteistöyhtymä tahvanainen - POS. 3: KKHt 14 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 8: KKHp 19 (Pyöräalustaiset kaivukoneet) - POS. 22: Traktorit, painoluokka > 5 tn - POS. 23: Traktorit, painoluokka > 7 tn - POS. 25: Tienvarsien vesakkoniittokoneet - POS. 25: Tienvarsien vesakkoniittokoneet Konepalvelu H. Tahvanainen Oy - POS. 5: KKHt 21 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 7: KKHp 16 (Pyöräalustaiset kaivukoneet) - POS. 7: KKHp 16 (Pyöräalustaiset kaivukoneet) - POS. 11: KUP 100 (Pyöräkuormaajat) - POS. 15: KUP 180 (Pyöräkuormaajat) - POS. 17: PT (Telapuskutraktorit) - POS. 19: TH (Tiehöylät) - POS. 19: TH (Tiehöylät) - POS. 19: TH (Tiehöylät) - POS. 20: JTM (Omalla moottorivoimalla kulkevat täryjyrät) - POS. 21: KA (Kuorma-autot) - POS. 21: KA (Kuorma-autot) - POS. 21: KA (Kuorma-autot) koneurakointi antero varis oy - POS. 6: KKHt 25 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 21: KA (Kuorma-autot) - POS. 27: Maa- ja kiviainesten kuormaus (Hinta koskee vain työmaalle tuotavia maa-aineksia) - POS. 29: Maa- ja kiviainesten seulonta Koneurakointi Kimmo Karhu - POS. 2: KKHt 08 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 22: Traktorit, painoluokka > 5 tn - POS. 25: Tienvarsien vesakkoniittokoneet Koneurakointi M.Ikonen - POS. 11: KUP 100 (Pyöräkuormaajat) - POS. 21: KA (Kuorma-autot) - POS. 24: Omalla moottorivoimalla kulkevat imulakaisukoneet - POS. 24: Omalla moottorivoimalla kulkevat imulakaisukoneet - POS. 24: Omalla moottorivoimalla kulkevat imulakaisukoneet - POS. 24: Omalla moottorivoimalla kulkevat imulakaisukoneet - POS. 24: Omalla moottorivoimalla kulkevat imulakaisukoneet - POS. 24: Omalla moottorivoimalla kulkevat imulakaisukoneet - POS. 25: Tienvarsien vesakkoniittokoneet - POS. 26: Maa- ja kiviainesten kuljetus, hinnat alv 0 % Koneurakointi Seppo Tikka - POS. 12: KUP 110 (Pyöräkuormaajat) - POS. 19: TH (Tiehöylät) - POS. 21: KA (Kuorma-autot) - POS. 23: Traktorit, painoluokka > 7 tn Koneurakointi Varis - POS. 3: KKHt 14 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 22: Traktorit, painoluokka > 5 tn KULJETUS JA KUORMAUS JUDIN OY - POS. 6: KKHt 25 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 15: KUP 180 (Pyöräkuormaajat) - POS. 16: KUP 210 (Pyöräkuormaajat) - POS. 21: KA (Kuorma-autot) - POS. 26: Maa- ja kiviainesten kuljetus, hinnat alv 0 % - POS. 27: Maa- ja kiviainesten kuormaus (Hinta koskee vain työmaalle tuotavia maa-aineksia) - POS. 28: Maa- ja kiviainesten välppäys - POS. 29: Maa- ja kiviainesten seulonta Kuljetusliike Jorma Määttä Oy - POS. 21: KA (Kuorma-autot) Kuljetusliike Sami juntunen oy - POS. 3: KKHt 14 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 10: KUP 60 (Pyöräkuormaajat) - POS. 19: TH (Tiehöylät) - POS. 23: Traktorit, painoluokka > 7 tn - POS. 25: Tienvarsien vesakkoniittokoneet kuljetuspalvelu v.kauppila oy - POS. 22: Traktorit, painoluokka > 5 tn Maansiirto Eero Huttunen Oy - POS. 4: KKHt 17 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 5: KKHt 21 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 13: KUP 130 (Pyöräkuormaajat) - POS. 14: KUP 150 (Pyöräkuormaajat) - POS. 17: PT (Telapuskutraktorit) - POS. 20: JTM (Omalla moottorivoimalla kulkevat täryjyrät) - POS. 21: KA (Kuorma-autot) - POS. 22: Traktorit, painoluokka > 5 tn - POS. 23: Traktorit, painoluokka > 7 tn Maansiirto ja Soraliike M.Levy Oy - POS. 5: KKHt 21 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 5: KKHt 21 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 6: KKHt 25 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 6: KKHt 25 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 14: KUP 150 (Pyöräkuormaajat) - POS. 15: KUP 180 (Pyöräkuormaajat) - POS. 16: KUP 210 (Pyöräkuormaajat) - POS. 21: KA (Kuorma-autot) - POS. 21: KA (Kuorma-autot) - POS. 21: KA (Kuorma-autot) - POS. 26: Maa- ja kiviainesten kuljetus, hinnat alv 0 % - POS. 27: Maa- ja kiviainesten kuormaus (Hinta koskee vain työmaalle tuotavia maa-aineksia) - POS. 28: Maa- ja kiviainesten välppäys - POS. 29: Maa- ja kiviainesten seulonta Mika Kontkanen - POS. 22: Traktorit, painoluokka > 5 tn Pohjois-Karjalan KTK Oy - POS. 21: KA (Kuorma-autot) - POS. 26: Maa- ja kiviainesten kuljetus, hinnat alv 0 % - POS. 27: Maa- ja kiviainesten kuormaus (Hinta koskee vain työmaalle tuotavia maa-aineksia) - POS. 28: Maa- ja kiviainesten välppäys - POS. 29: Maa- ja kiviainesten seulonta Tiehöyläpalvelu R.Ikonen ky - POS. 19: TH (Tiehöylät) Tmi Matti T. Määttä - POS. 8: KKHp 19 (Pyöräalustaiset kaivukoneet) - POS. 21: KA (Kuorma-autot) Viherrakenne J Turunen Oy - POS. 1: KKHt 03 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 7: KKHp 16 (Pyöräalustaiset kaivukoneet) - POS. 8: KKHp 19 (Pyöräalustaiset kaivukoneet) - POS. 20: JTM (Omalla moottorivoimalla kulkevat täryjyrät) - POS. 22: Traktorit, painoluokka > 5 tn - POS. 23: Traktorit, painoluokka > 7 tn

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kontiolahden kunnalle hankittavien työkoneiden kuljettajineen sekä maa-ainesten kuljetusten hankinnan sopimuskaudelle 1.4.2018 - 31.3.2019 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.4.2019 - 31.3.2020, ellei Pohjois Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Sopimus koskee Kontiolahden kunnan työnjohdossa tehtäviä kunnallistekniseen rakentamiseen, vesihuoltoon ja kiinteistöjen hoitoon liittyviä maanrakennustöitä. Puitejärjestely on useamman toimittajan puitejärjestely, johon valitaan toimittajat kohderyhmittäin seuraavasti: - POS. 4, 5, 8 ja 9: Valitaan viisi (5) hinnaltaan halvimman tarjouksen tehnyttä toimittajaa kuhunkin positioon - POS. 1 - 3, 6 - 7, 10 - 17: Valitaan kolme (3) hinnaltaan halvimman tarjouksen tehnyttä toimittajaa kuhunkin positioon - POS. 18 - 29: Valitaan kaikki kelpoisuusehdot ja tarjouspyynnön vaatimukset täyttävät tarjoukset. Valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan kuhunkin kohderyhmään valituilta toimittajilta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaukset suoritetaan kohderyhmittäin siltä toimittajalta, jonka tarjous on työkohde huomioon ottaen hinnaltaan halvin ja kohteeseen parhaiten soveltuva, mikäli tällä on tarvittava kalusto ja kuljettaja vapaana. Soveltuvuudessa arvioidaan mm. koneen työpainoa, tehoa, varustelua, työturvallisuutta sekä kuljettajan taitoa ja kokemusta vastaavanlaisista tehtävistä, mikäli työtehtävä vaatii erityisosaamista. Jos työssä tarvitaan muita, kuin vähimmäisvaatimuksina esitettyjä lisävarusteita, joiden käytöstä maksetaan korvaukset yrittäjän tarjouksen perusteella, otetaan tästä aiheutuvan kustannuserän vaikutus huomioon tilausta tehtäessä. Tilauksen puitejärjestelyn mukaisessa järjestyksessä tekee se työnjohtaja, jonka alaisuuteen kone tilataan.