Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
188242
Hankinnan nimi
Sisäisen tarkastuksen palvelut
Päätöspäivämäärä
12.6.2018
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

KPMG Oy Ab - Sisäisen tarkastuksen palvelut ajalle 1.7.2018-31.12.2019 + optio

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Sisäinen tarkastus tukee Tilaajan organisaatioita sen tavoitteiden saavuttamisessa riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arvioinnissa ja kehittämisessä.