Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
181869
Hankinnan nimi
Karelia-ammattikorkeakoulun Wärtsilän ja Tikkarinteen kampusten ruokapalvelut
Päätöspäivämäärä
13.6.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Fazer Food Services - POS 1 / AMK-opiskelijat - POS 2 / Henkilöstö ja ulkopuoliset ruokailijat - POS 3 / Tilaustarjoiluhinnat ja tarjoiluesimerkit

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää teitä antamaan tarjouksen Karelia-ammattikorkeakoulun Wärtsilän ja Tikkarinteen kampusten ruokalapalveluista sopimuskaudelle 1.8.2018 - 31.7.2021 + mahdolliset optiot yksi (1) + yksi (1) vuotta. Hankinnan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä.