Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
180440
Hankinnan nimi
Kapseliendoskopiapalvelupaketti, Siun sote
Päätöspäivämäärä
19.6.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Medtronic Finland Oy - Kapseliendoskopiapaketti (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti hankinnan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) vatsakeskukselle vuokrattavista ohutsuolen kapselikuvauksessa, kapseliendoskopiassa tarvittavista laitteista ja tarvikkeista hoitopakettipalveluperiaatteella leasing-sopimuksena sopimuskaudelle 1.7.2018 - 30.6.2021 + mahdolliset optiot yksi (1) + yksi (1) vuotta. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.7.2021 - 30.6.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tarjouspyynnössä kuvattu toiminta on tarkoitus aloittaa sairaalan vatsakeskuksessa kesällä 2018. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.