Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
190934
Hankinnan nimi
Vihastenkarin päiväkodin purku-urakka
Päätöspäivämäärä
26.6.2018
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Veljekset Paupek Oy - Vihastenkarin päikodin purku-urakka

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pyydämme tarjoustanne Raahen kaupungin omistaman päiväkotirakennuksen purkamisesta, purkujätteiden poistamisesta ja purkualueen siistimisestä. Vihastenkarin päiväkoti on rakennettu vuonna 1974, sitä on laajennettu vuonna 1981 ja sen kerrosala on 950 m2 ja tilavuus 3881 m3. Pihalla on kaksi piharakennusta, joiden yhteiskerrosala on noin 25 m2. Vihanstenkarin päiväkodin kiinteistötunnus on 378-19-78-21 ja osoite on Vihastenkarinkatu 19, 92100 Raahe. ................. Rakenteet Rakennus on yksikerroksinen, alun perin tasakattoinen, mutta katto on uusittu 2000 -luvulla harjakattoiseksi. Ullakolla on IV-konehuone. Rakennus on puurunkoinen ja ulkovuori on lautaa. Vesikatteena on pelti ja huopakatetta. Vanha tasakaton huopa on kattorakenteiden alla. ................. Aikataulu Purkutyö tulee suorittaa 31.7.2018 mennessä. Työ tehdään yhtäjaksoisesti siitä ajankohdasta alkaen, minkä urakoitsija on ilmoittanut. Viivästymissakko on 1 % urakkasummasta kultakin täydeltä viikolta, kuitenkin enintään 10 %. Tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysymykset tulee lähettää 11.6.2018 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjousten palautuspäivä on viimeistään 21.6.2018 klo 12.00. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).