Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
147828
Hankinnan nimi
Radiologipalvelut ultraäänitutkimuksiin (Juuka, Lieksa ja Nurmes), Siun sote
Päätöspäivämäärä
29.6.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Coronaria Radiologipalvelu Oy - Kohderyhmä 2: LIEKSAN TERVEYSASEMA - Kohderyhmä 1: JUUAN TERVEYSASEMA

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti radiologipalveluiden hankinnan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle Siun sotelle Juuan, Lieksan ja Nurmeksen terveysasemien ultraäänitutkimuksiin. Radiologin tekemää ultraäänitutkimuspalvelua lausuntoineen hankitaan ostopalveluna yksivuotiselle (1 v) sopimuskaudelle 1.9.2018 alkaen, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassaolevana. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella irtisanomisajalla 1.9.2019 alkaen, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta, jos palveluntuottaja irtisanoo sopimuksen, ja kolme (3) kuukautta, jos Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisanoo sopimuksen. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Palvelu tulee toteuttaa tilaajan laitteistolla tarjouspyynnössä määritellyllä tavalla. Mahdollinen avustava henkilökunta tulee tilaajan puolesta. Hankintasopimus tehdään kohderyhmittäin yhden (1) palveluntuottajan kanssa, eli kuhunkin kohderyhmään valitaan yksi (1) palveluntuottaja. Valituksi tulee palveluntuottaja, jonka tarjousvertailun yhteenlasketut pisteet ovat suurimmat.