Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
149994
Hankinnan nimi
Talolaajakaistayhteys ja TV-palvelut kiinteistöille ja asukkaille
Päätöspäivämäärä
29.6.2018
Hankintayksikkö
Helsingin kaupungin asunnot Oy
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinnan kohteena on Tilaajan alueyhtiön Heka Etelä Oy:n Kansanasuntojen alueen, Kantakaupungin alueen, Kumpulan alueen, Pikku Huopalahden alueen ja Vallilan alueen isännöinnissä ja huollossa olevien vuokranmääritysyksiköiden asuntojen liittäminen laajakaista- ja antenni/kaapeli-tv-verkkoon. Hankinnan kohteena olevat asunnot on yksilöity kohdeluetteloissa. Kohdeluetteloihin on merkitty erikseen kohteet, jotka ovat uudiskohteita tai niissä on alkamassa laaja peruskorjaus. Näiden kohteiden käyttöönottoaikataulu sovitaan tarjouskilpailun voittajan kanssa selontekoneuvotteluissa, josta laadittava pöytäkirja otetaan sopimuksen liitteeksi. Hankinnan sisältö ja siihen liittyvät vaatimukset on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnössä. Hankinnan sopimusehdot on kuvattu sopimusluonnoksessa.