Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
188997
Hankinnan nimi
Positiivisen pedagogiikan koulukohtainen sparrausprosessi
Päätöspäivämäärä
2.7.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Innoline Oy - Positiivisen pedagogiikan koulukohtainen sparrausprosessi (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti positiivisen pedagogiikan koulukohtaisen sparrausprosessin hankinnan sopimuskaudelle 01.08.2018 - 31.07.2020 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu 1 vuodella ajalle 01.08.2020 - 31.07.2021, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.