Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
189333
Hankinnan nimi
Jätteiden siirtokuljetukset Riikinvoiman ekovoimalaitokseen Leppävirralle Puhas Oy:n toiminta-alueelta
Päätöspäivämäärä
5.7.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

transitar oy - Jätteiden siirtokuljetukset Riikinvoiman ekovoimalaitokseen Leppävirralle Puhas Oy:n toiminta-alueelta (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti jätteiden siirtokuljetuksien hankinnan Riikinvoiman ekovoimalaitokseen Leppävirralle Puhas Oy:n toiminta-alueelta sopimuskaudelle 01.10.2018 - 30.09.2023 + kahden (2) vuoden optio. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.10.2023–30.09.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kahdeksantoista (18) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.