Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
185168
Hankinnan nimi
Rantakylän tekonurmikentän rakentaminen, projekti 2828
Päätöspäivämäärä
6.7.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

NCC Suomi Oy - 1. TEKONURMIKENTÄN YM. RAKENTAMINEN (alv 0 %) - 2. MUIDEN VELVOITTEIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti jäljempänä mainitun rakennuskohteen maanrakennusurakan hankinnan. Maanrakennusurakka sisältää alla lueteltujen Joensuun kaupungin Rantakylän (11) asemakaava-alueilla sijaitsevien kohteiden rakentamisen kaikkine töineen ja hankintoineen. Kaupungin kustannusvastuulla oleva maanrakennusurakka; 1. Rantakylän (11) asemakaava-alue a. Kenttä: tekonurmi, juoksuradat ja ympäröivä monitoimialue varusteineen b. Infra – verkostot ja sähköverkosto: hulevesiviemäröinti, varausputket valokuidulle ja sähkölle c. Salaojat d. Hallin perustusten ulkopuoliset alueet: väylät, ympärysaita, valaistusmuutokset e. Viheralueet f. Muut urakkarajaliitekartoissa 12_Urakkarajakartta (3.4.2018) ja 13_Hallin perustukset Urakkarajat (3.4.2018) olevat alueet Rantakylän Liikuntahalli Oy:n kustannusvastuulla oleva rakennusurakka; 2. Rantakylän (11) asemakaava-alue a. Hallin perustukset b. Hallin tarvitsemat vesijohto- ja viemäriyhteydet c. Hallin puku-, huolto-, laite- ym. aputilojen alapuoliset rakenteet d. Kaukolämpölinjan arinarakenteet ja kaivannon täyttötyöt Joensuun kaupunki rakennuttaa maanrakennusurakan. Rantakylän Liikuntahalli Oy rakennuttaa myöhemmin kentälle hallirakennuksen tästä maanrakennusurakasta kokonaan erillisenä toimeksiantona.