Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
192205
Hankinnan nimi
Oksien haketus, Lieksan kaupunki
Päätöspäivämäärä
6.7.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

jätehuolto teuvo lehikoinen Oy - Oksien haketus ja kuljetus

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti oksien haketuksen ja hakkeen kuljettamisen hankinnan Lieksan kaupungille sopimuskaudelle 01.08.2018 - 31.07.2020 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu 1 vuodella ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitesopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.