Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
Roi Dno 2018-2259
Hankinnan nimi
Purku-urakka Ylikyläntie 21 ja 78
Päätöspäivämäärä
23.7.2018
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Lapin Timanttisahaus Oy -

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitos on pyytänyt tarjouksia Ylikyläntie 21 ja 78 rakennusten purku-urakoista. Purku-urakka käsittää 4 eri rakennuksen purkutyöt perustuksineen ja tonttien alueella olevien jätteiden hävityksen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI Kyseessä on kertahankinta. Työt suoritetaan 6.8.2018 -18.10.2018 välisenä aikana. Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.