Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
188290
Hankinnan nimi
Pääomarahaston hallinnointi, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
31.7.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Joensuun Startup Kehitys Oy perustettavan yhtiön lukuun

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin perustettavan kommandiittiyhtiömuotoisen pääomasijoitusrahaston sijoitustoiminnan, markkinoinnin ja hallinnoinnin hankinnan. Rahasto paikkaa tällä hetkellä rahoitusmarkkinoilta puuttuvan ensivaiheen pääomarahoittajan. Sijoituskohteena ovat kasvuun ja kansainvälisille markkinoille tähtäävät perustamis- ja siemenrahoitusvaiheen yritykset. Rahaston tarkoituksena on rakentaa verkostot ja toimintamallit seuraavien kierrosten rahoitusta varten ja auttaa rahoittamiaan yrityksiä referenssiasiakkaiden saamisessa. Tarjoajan ja sijoittajien kesken tehdään osakkuus- ja hallinnointisopimus rahaston hallinnoinnista. Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus valitun toimittajan kanssa, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Hankintasopimus syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.