Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
189408
Hankinnan nimi
Lieksan keskustaajaman osayleiskaavatyö
Päätöspäivämäärä
31.7.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Sweco Ympäristö Oy - Osayleiskaavatyö ja selvitykset (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin keskustaajaman osayleiskaavatyön hankinnan. Lieksan keskustaajaman osayleiskaava sisältää pääosin asemakaava-alueen (vyöhyke 1) sekä Lieksan keskustaajamaan rajautuvan suunnittelutarvealueen (vyöhyke 2). Kaava-alueen pinta-ala on noin 45 km², josta vyöhykkeen 1 laajuus on noin 13,5 km². Konsulttityöhön tulee sisältyä ainakin seuraavat kaava-asiakirjat: - vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin - osayleiskaavaluonnos; kaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset - luonnosvaiheen kaavaselostus, mukaan lukien vaikutusten arviointi - vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin - osayleiskaavaehdotus; kaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset - ehdotusvaiheen kaavaselostus, mukaan lukien vaikutusten arviointi - vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin - hyväksyttäväksi esitettävä osayleiskaava; kaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset - osayleiskaavaselostus, mukaan lukien vaikutusten arviointi - viimeistellyt kaava-asiakirjat (OAS, kaavakartta ja -määräykset, kaavaselostus) arkistoitavaksi - tarvittavat kokousmuistiot Lisäksi ainakin seuraavia työvaiheita: - osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen tarpeen mukaan - kaksi viranomaisneuvottelua Joensuussa - yleisötilaisuus Lieksassa - perusteellinen perehtyminen suunnittelualueeseen maastokäynnein Konsulttisopimukseen sisältyy seuraavat selvitykset - luonto- ja maisemaselvitys - rakennettua kulttuuriympäristöä koskeva selvitys Kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopijapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen tilaaja luovuttaa valitulle tarjoajalle välttämättömiksi katsottavat lähtötiedot.