Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
193123
Hankinnan nimi
Perusopetuksen väliaikaiset toimitilat (väistötilat)
Päätöspäivämäärä
6.8.2018
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Cramo Adapteo Oy - Väistötilat vihannin koululle (käytetyt)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Raahen kaupungin tekninen toimiala ja sivistystoimiala pyytävät tarjouksia vuokrasopimuksella hankittavista väliaikaisista perusopetuksen toimitiloista (parakki, tilaelementti tai muu vastaava) Vihannin koululle. Yleiskuvaus lisätiloista * peruslaajuus on kahdeksan (8) 47-60 m2 luokkatilaa, 2 tilaa henkilöstölle sekä 2 eskaritilaa ja siivouskomero * yksikerroksinen * tarjottavat tilat voivat olla käytetyt tai uudet * tilaaja vastaa sähköliittymistä sekä tilojen perustusten tekemisestä toimittajan ohjeiden mukaisesti (palkkien päälle) * vuokra-aika päättyy 31.12.2019 + optiomahdollisuus, mikäli uudisrakennus ei valmistu vaaditussa ajassa * tilat on oltava käyttövalmiina viimeistään 15.11.2018 Tilojen tulee olla koulukäyttöön sopivia. Toimittaja vastaa siitä, että rakennuksesta ei aiheudu sisäilma- tai terveyshaittaa tilojen käyttäjälle. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita vaihtoehdon "Uudet" tai vaihtoehdon "Käytetyt" väistötilat. Yksilöidyt tekniset vaatimukset ja vastuunjaot kuvataan kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit". Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 6.7.2018 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 2.8.2018 klo 12.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe