Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
192604
Hankinnan nimi
Työ- ja päivätoiminnan ja päiväkuntoutuksen kuljetukset Heinäveden kunnan alueella, Siun sote
Päätöspäivämäärä
8.8.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Kermajärven Liikenne Oy - Kohde 1 (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Heinäveden alueen työ- ja päivätoiminnan ja päiväkuntoutuksen kuljetusten hankinnan sopimuskaudelle 01.09.2018 - 31.07.2019 + yhden (1) + yhden (1) kuukauden optio. Sopimusta on mahdollista jatkaa 1 + 1 kuukaudella ajalle 1.08.2019 - 31.08.2019 sekä 01.09.2019 - 30.09.2019. Option käytöstä tilaaja tekee erillisen päätöksen viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.