Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2018-1939
Hankinnan nimi
Katu- ja vesihuollon suunnittelu, Golfkentäntie, Puttikuja ja kevyen liikenteen väylä välillä Puttikuja – Golfkentäntie
Päätöspäivämäärä
14.8.2018
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Sweco Ympäristö Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin tekniset palvelut osaston yhdyskuntatekniikan yksikkö ja Napapiirin Vesi Oy ovat pyytäneet kokonaishintatarjousta 4. kaupunginosassa sijaitsevien katujen (Golfkentäntie, Puttikuja ja kevyen liikenteen väylä välillä Puttikuja – Golfkentäntie) ja vesihuollon suunnittelusta seuraavilta yrityksiltä; Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, Sweco Ympäristö Oy ja WSP Finland Oy. Määräaikaan mennessä kaikki em. yritykset jättivät tarjoksen. Kokonaishinnaltaan edullisimman tarjouksen jätti Sweco Ympäristö Oy hintaan 28 380 € (alv 0%). HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankinta tehtävä suunnittelutoimeksianto. Sopimus astuu voimaan, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Suunnittelutoimeksianto päättyy, kun tehtävä on suoritettu ja vastaanotettu hyväksytysti. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.