Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
190895
Hankinnan nimi
Säle- ja rullaverhot sekä pimentävät kangasverhot
Päätöspäivämäärä
17.8.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Eurokangas Oy - Kohde 1. SÄLE- JA RULLAVERHOT (2.) - Kohde 2. PIMENTÄVÄ VERHOKANGAS (2.) Karjalan Kaihdin Oy - Kohde 1. SÄLE- JA RULLAVERHOT (1.) - Kohde 2. PIMENTÄVÄ VERHOKANGAS (1.)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti säle- ja rullaverhojen sekä pimentävistä kangasverhojen hankinnan sopimuskaudelle 1.9.2018 - 31.8.2020 + 1 + 1 vuoden optiomahdollisuus ajalle 1.9.2020-31.8.2021 + 1.9.2021 - 31.8.2022. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.9.2020 - 31.8.2021 + 1.9.2021 - 31.8.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella puitesopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan puitesopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kahden (2) toimittajan puitejärjestely / kohderyhmä, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset / kohderyhmä.