Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
186469
Hankinnan nimi
Hammashoitoyksiköt ja yksiköiden sekä vastaanottotilojen varusteet, Siun sote
Päätöspäivämäärä
10.9.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Hammasväline Oy - Kohde 2. Kaapistot (koskee vain keskussairaala J2 rakennusta) Plandent Oy - Kohde 1. Siilaisen hammashoitoyksiköt (4 kpl), Keskussairaalan J2 rakennus (1 kpl) - Kohde 3. Pienoisautoklaavit (optio)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (jäljempänä Siun sote) käyttöön tulevien hammashoitoyksiköiden sekä optiona autoklaavien ja hammashoitoyksikön varusteiden hankinnan. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus per kohderyhmä, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valituilta toimittajilta. Hammashoitoyksiköt sijoittuvat Joensuuhun. Yksiköistä 4 (neljä) kpl sijoittuu Siilaisen hammashoitolaan ja 1 (yksi) kpl keskussairaalan J2 rakennukseen. Tarjouspyynnön Kohde 2. Kaapistot koskee vain sairaalan J2 hankintoja. Osatarjoukset ovat sallittu kohderyhmittäin. Keskussairaalan J2 hoitoyksikön ja kalusteiden toimitus ajoittuu loka-marraskuulle 2019. Siilaisen hammashoitolan laitteisto toimitus ajoittuu syksy 2018. Optiona hankittavien laitteiden/varusteiden sijoitus tarkentuu mahdollisen hankinnan yhteydessä.