Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
197674
Hankinnan nimi
Flyygelin huolto
Päätöspäivämäärä
14.9.2018
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Pianonikkarit Tmi.

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupunginorkesteri - Lapin kamariorkesteri on pyytänyt tarjouksia kulttuuritalo Korundissa sijaitsevan Bösendorfer -flyygelin (39720-9506) huollosta. Huollon sisältö ja aikataulu on eritelty tarkemmin tarjouspyynnössä. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankinta. Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. Tarjousten vastaanottoaika päättyi 17.8.2018 klo 23.59. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjous oli tarjouspyynnön mukainen.