Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
199486
Hankinnan nimi
Jääkiekkokaukalo
Päätöspäivämäärä
18.9.2018
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Raita Sport Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin yksikön nimi on pyytänyt tarjouksia Jääkiekkokaukalosta. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankinta. Hankintaan sisältyy optiona kaukalon asennus. Optio on tilaajan oikeus, ei velvollisuus. Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.