Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
VLK/1429/02.06.00/2018
Hankinnan nimi
Kaupallinen selvitys
Päätöspäivämäärä
18.9.2018
Hankintayksikkö
Valkeakosken kaupunki
Valitut toimittajat

WSP Finland Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Valkeakosken kaupunki käy läpi rakennemuutosta, joka alkoi vuosituhannen vaihteen jälkeen, kun metsäteollisuuden isot laitokset alkoivat ajaa alas tuotantoaan. Työpaikkaomavaraisuus on laskenut ja teollisuuden työpaikkoja on ollut haasteellista löytää menetettyjen tilalle. Uusia työ-mahdollisuuksia voi kuitenkin löytyä uusilta aloita. Valkeakosken kanavan eteläpuolisen alueen keskustan kehittäminen on käynnistetty. Keskustan alueella on vireillä osayleiskaava. Asemakaavan (Kanavanranta) laatimisen tavoitteiden tarkentamiseksi on aloitettu kuntalaisten ja eri yhteistyöryhmien kuuleminen ja alustavien tavoitekuvien laatiminen ja erilaisten selvitysten tekeminen. Yhtenä selvityksenä tehdään kaupallisten tarpeiden arviointi, joka palvelee sekä yleis- että asemakaavoitusta. Arvioinnista on pyydetty tarjouksia alan konsulttiyhtiöiltä. Arviointi tehdään kaksivaiheisena ja tarjouksen tuli koskea molempia vaiheita. Hankinta julkaistiin pienhankintana Cloudia kilpailutusjärjestelmässä 20.6.2018 sekä lähetettiin sähköpostitse viidelle konsulttitoimistolle. Hankintamenettely oli avoin. Tarjousaika päättyi 27.8.2018. Kyseessä oli kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.