Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
196643
Hankinnan nimi
Väestöhälyttimet
Päätöspäivämäärä
27.9.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Elektro-Arola Oy - Pos 1. Väestöhälyttimien huolto ja kunnostus - Pos 2. Väestöhälyttimet (elektroniset suurtehohälyttimet)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan Pelastuslaitoksen väestöhälyttimien kunnostamisen ja huoltojen sekä uusien hälyttimien rakentamisen hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 1.1.2019 - 31.12.2020 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintasopimus tehdään yhden palveluntuottajan kanssa.