Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
198788
Hankinnan nimi
Pattasten yläkoulun sisäilmakorjaukset; luokkien voc- ja tiivistyskorjaukset
Päätöspäivämäärä
25.9.2018
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Raahen Rakennuspalvelu Oy - Pattasten yläluokkien voc- ja tiivistyskorjaukset

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

TARJOUSPYYNTÖÖN 6.9.2018 TEHDYT MUUTOKSET ILMENEVÄT LIITTEESTÄ 7. TARJOUSPYYNTÖÖN ON LISÄTTY LIITE 5 (Asbestikartoitus) JA LIITE 6 (OTE POHJAPIIRROKSESTA) Raahen kaupungin tekninen keskus pyytää tarjouksia Raahen kaupungin omistaman kiinteistön sisäilmakorjauksista; Pattasten yläkoulun luokkien voc- ja tiivistyskorjaukset. Työn sisältö: Pattasten yläkoulun sisäilmakorjauksiin sisältyy 19 luokkatilan maton purku, tasoitteen jyrsintä, VOC –aineiden poisto sekä lattian ja seinän, lattian ja pilarien että ikkunoiden ja seinän liitoskohtien tiivistystyö vesieristemenetelmällä, lisäksi ko. tiloihin asennetaan uusi matto ilman liimausta teippaamalla sekä uusi jalkalista. 1 luokassa tehdään pelkästään tiivistystyöt sekä 2 kotitalousluokassa tiivistetään ainoastaan lattian ja seinän rajat. Lisäksi käytävien lattian ja seinien rajat tiivistetään vesieristemenetelmällä. Työn kohteet on merkitty liitteeseen (LIITE 1). Korjausselosteessa ilmenevät tarkat korjausohjeet (LIITE 2) Työ tehdään pääosin 3 luokan jaksoissa. Huomioitava, että koulutyö on kohteessa koko ajan käynnissä. Urakoitsijan on huomioitava työn jaksotus työn aikataulutuk-sessa ja laskennassa. Tilaaja hoitaa VOC –näytteiden oton luokista. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tilaajalle, milloin tila on valmis näytteenottoon. Tilaaja pidättää oikeuden antaa lupa tilan uudelleen pinnoitukseen. Tilaaja antaa luvan tilan pinnoittamiseen VOC –arvojen alittaessa sallitun raja-arvon. Urakoitsijan tulee huomioida VOC –näytteiden analysointiin menevä aika tarjousta laskiessaan ja työohjelmaa laatiessaan. VOC –näytteen analysointiin lasketaan näytteenotosta tulosten saapumiseen 10 päivää (sisältää lauantain ja sunnuntain). Urakoitsijan tulee varautua siihen, että VOC –arvo ei ole lähtenyt laskemaan yhden käsittelykerran jälkeen. Tämä epävarmuustekijä tulee urakoisijan huomioida tarjousta laskiessaan sekä aikataulun laadinnassa. Korjausohje on tämän pyynnön liiteasiakirjana. Tilaaja hankkii uuden mattomateriaalin, urakoitsija noutaa maton työkohteeseen tilaajan osoittamasta paikasta. Töihin sisältyy irto- ja kiintokalusteiden irrotus ja siirtotyöt tilaajan osoittamaan paikkaan koulun sisällä sekä takaisinasennustyöt niihin liittyvine sähkö-, vesi-, ja viemäritöineen. Loppusiivous kuuluu urakkaan. Tilat tulee luovuttaa käyttöön täysin valmiina ja kalustettuina. Työn kohteena on lattiaa yhteensä noin 1105 m2, tiivistettävää lattianrajaa luokissa on noin 750 jm ja tiivistettäviä ikkunoita on kokoa 15x16 48 kpl, kokoa 12x6 11 kpl. Käytävien tiivistettäviä lattian ja seinän rajoja on noin 290 jm. Määrät eivät ole sitovia määriä. Määrät tulee tarkistaa ja urakoitsijan tulee pitää yllä tehdyn työn määrälaskentaa. Aikataulu: Sisäilmakorjaukset tulee suorittaa 31.7.2019 mennessä. Työ tehdään yhtäjaksoisesti siitä ajankohdasta alkaen, minkä urakoitsija on ilmoittanut. Viivästymissakko on 1 % urakkasummasta kultakin täydeltä viikolta, kuitenkin enintään 10 %. Tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysymykset tulee lähettää 7.9.2018 Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset 10.9.2018 mennessä. Tarjousten palautuspäivä on viimeistään 14.9.2018 Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).