Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
198097
Hankinnan nimi
Pukukaappien sähkö/tietoteknisen lukitusjärjestelmän hankinta / Riveria
Päätöspäivämäärä
10.10.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Juha Punta Oy - Pukukaappien sähkö/tietoteknisen lukitusjärjestelmän hankinta / Riveria (Hinnat ilmoitettava alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti pukukaappien sähkö/tietoteknisen lukitusjärjestelmän hankinnan sopimuskaudelle 15.10.2018 - 30.9.2021 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu 1 vuodella ajalle 1.10.2021 - 30.9.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.