Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
199946
Hankinnan nimi
Lietteenkuljetukset
Päätöspäivämäärä
11.10.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

JOEN LOKA KY - Kohde 1: Tuupovaaran alueen lietteenkuljetukset (alv 0%) Kuljetus Rautiainen Oy - Kohde 2: Enon alueen lietteenkuljetukset (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Tuupovaaran ja Enon alueen lietteenkuljetuspalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2019 - 31.12.2021 + mahdollisuus jatkaa toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 01.01.2022 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Kyseessä on erityisalaan kuuluva hankinta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus / kohderyhmä, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.