Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
JARDno-2018-786
Hankinnan nimi
Yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluiden ja yhdyskuntasuunnittelun puitesopimusjärjestely 2019-2021
Päätöspäivämäärä
8.10.2018
Hankintayksikkö
Järvenpään kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa