Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
186568
Hankinnan nimi
Puhtauspalvelun hankinta Joensuussa
Päätöspäivämäärä
15.10.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

ISS Palvelut Oy - Kohde 3. Niittylahti - Reijola Lassila & Tikanoja Oyj - Kohde 1. Keskusta- Niinivaara - Kohde 2. Vaikeavammaisten ryhmäkoti, Karhunmäki

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:lle puhtauspalveluiden hankinnan Joensuun kaupungin alueella sijaitseviin kohteisiin ajalle 1.1.2019 -31.12.2020 + optiot yksi (1) + yksi (1) vuotta tarjouspyynnön mukaisesti. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.1.2021- 31.12.2021 sekä 1.1.2022 - 31.12.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, niin optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan, jonka tämän sopimuksen mukaiseen palveluluetteloon ko. palvelu sisältyy