Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2018-2640
Hankinnan nimi
Leikkipaikan suunnittelu, Koparakujan ja Mäenpäänkujan leikkipaikat
Päätöspäivämäärä
18.10.2018
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Ramboll Finland Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut osaston yhdyskuntatekniikan yksikkö on pyytänyt kokonaishintatarjouksia 12. kaupunginosassa sijaitsevan Koparakujan leikkipaikan peruskorjaussuunnittelusta ja 13. kaupunginosaan Mäenpäänkujalle uuden leikkipaikan suunnittelusta seuraavilta yrityksiltä: Destia Oy, Plaana Oy ja Ramboll Finland Oy. Määräaikaan mennessä kaikki em. yritykset jättivät tarjouksen. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankintana tehtävä suunnittelutoimeksianto. Sopimus astuu voimaan, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Suunnittelutoimeksianto päättyy, kun tehtävä on suoritettu ja vastaanotettu hyväksytysti. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.