Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
196311
Hankinnan nimi
Pyykinpesu- ja siivouskoneiden korjaus - ja huolto, Polkka Oy
Päätöspäivämäärä
23.10.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

SÄHKÖ-SAARELAINEN OY - Pos 1. Pesukoneet

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Polkka Oy:n puhtaus- ja ateriapalvelujen siivouskoneiden korjaus- ja huoltopalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.12.2018 - 31.12.2020 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä vuodella ajalle 01.01.2021 - 31.12.2021, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on usean toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valituilta toimittajilta.