Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
203888
Hankinnan nimi
Peuraniemen jätevedenpuhdistamon liuenneen hapen mittauksien hankinta
Päätöspäivämäärä
25.10.2018
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

HyXo Oy - Peuraniemen jätevedenpuhdistamon liuenneen hapenmittausten hankinta

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Kajaanin Vesi -liikelaitos uusii Peuraniemen jätevedenpuhdistamon biologisen suodattimen solujen (8 kpl) liuenneen hapen mittaukset. Tarjouksen tulee sisältää 8 kpl optisia happimittauksia, kaksi kappaletta vahvistinyksiköitä, johon molempiin kytketään neljä mittausta sekä vähintään yhden kenttänäyttöyksikön toisen vahvistimen yhteydessä. Vahvistinyksiköt kytketään Modbus TCP/IP-väylän kautta jätevedenpuhdistamon automaatiojärjestelmään. Laitteiden kenttäasennus ja käyttöönotto sekä koulutus laitoksen henkilökunnalle kuuluvat laitetoimitukseen. Laitteen toimittajan on pystyttävä tarjoamaan myös laitteen huoltopalvelut sekä varaosat huoltoja ja mahdollisia korjauksia varten.