Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2018-3161
Hankinnan nimi
Rautiosaari, kaavatien- ja vesihuollon suunnittelu
Päätöspäivämäärä
8.11.2018
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Sitowise Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut osaston yhdyskunta-tekniikan yksikkö ja Napapiirin Vesi Oy ovat pyytäneet kokonais-hintatarjousta Rautiosaaren yleiskaava-alueella sijaitsevan kaavatien ja vesihuollon suunnittelusta seuraavilta yrityksiltä; Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, Sweco Ympäristö Oy ja WSP Finland Oy. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat yritykset Sitowise Oy ja WSP Finland Oy. Kokonaishinnaltaan edullisimman tarjouksen jätti Sitowise Oy hintaan 11 780 € (alv. 0%) HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankintana tehtävä suunnittelutoimeksianto. Sopimus astuu voimaan, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Suunnittelutoimeksianto päättyy, kun tehtävä on suoritettu ja vastaanotettu hyväksytysti. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.