Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
ROIDno-2018-512
Hankinnan nimi
Kevytyrittäjyysvalmennuksen asiantuntijapalvelu
Päätöspäivämäärä
14.11.2018
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Pro Manager Oy

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin Elinvoimapalvelut/Työllisyys ja maahanmuutto-palveluiden hanke Monimuotoiset työmarkkinat ja verkostot työllistymisen mahdollistajana (ESR) on pyytänyt tarjouksia Kevytyrittäjyysvalmennuksen asiantuntijapalvelusta. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Hankinnan sopimuskausi on 01.12.2018–30.09.2019. Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Mikäli Monimuotoiset työmarkkinat ja verkostot -hanke saa jatkoaikaa, Tilaaja varaa oikeuden jatkaa sopimuskautta entisin ehdoin hankkeen toteutusajan loppuun. Sopimuskautta voidaan jatkaa enintään vuoden 2019 loppuun. Tilaaja ilmoittaa sopimuksen jatkamisesta viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen sopimuksen loppumista. Optiossa on kyse tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tilaaja teki lisäselvityksen Sijaishaltija Oy:lle. Saadussa lisäselvityksessä tarjoaja ilmoitti antaneensa Teema- ja infopäivät palvelulle hinnan €/päivä. Tarjouksen hintojen muuttaminen ei ole sallittua tässä vaiheessa tarjouskilpailua. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa Sijaishaltija Oy:n tarjous todettiin tarjouspyynnön vastaiseksi ja suljettiin pois tarjouskilpailusta. Pro Manager Oy:n tarjous todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi.