Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
198624
Hankinnan nimi
Sammuttimet ja sammuttimien huolto
Päätöspäivämäärä
28.11.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Itä-Suomen Sammutinhuolto Oy - Kohde 1. Pohjois-Karjala, jauhe- ja hiilidioksidisammuttimet - Kohde 2. Pohjois-Karjala, sammuttimien ylläpito- ja huoltopalvelu

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti sammuttimien ja sammuttimien huoltojen hankinnan sopimuskaudelle 1.1.2019 - 31.12.2020 + yksi (1) + yksi (1) vuoden optiomahdollisuudet. Sopimus jatkuu yksi (1) + yksi (1) vuotta ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021 sekä 1.1.2022 - 31.12.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, niin optiokaudella sovelletaan puitesopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan puitesopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kohderyhmittäin kahden (2) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset.