Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2018-3488
Hankinnan nimi
Ryhmäkasvien hankinta
Päätöspäivämäärä
3.12.2018
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

JL-tools oy ,Kantojärvenpuutarha - Ryhmäkasvien hankinta, toimitus kesäkauden 2019 istutuksiin

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut osaston yhdyskuntatekniikan yksikkö on pyytänyt tarjouksia ryhmäkasvien taimista. Tarjouspyynnön mukaisessa tarjouslomakkeessa oli esitetty arvioidut kpl-määrät kasvilaji- ja lajikekohtaisesti sekä ruukkukoko. Tarjoukset pyydettiin viideltä (5) yritykseltä: Ollilan Puutarha, Niskan Puutarha, Honkaharjun Puutarha, Haavikon Puutarha ja Kantojärven Puutarhalta. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yksi toimittaja, Kantojärven Puutarha. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankinta kesän 2019 ryhmäkasvi-istutuksiin. Taimien toimitusaika on viikolla 24 - 25 / 2019, toimituspäivät ja -määrät sovitaan erikseen. Sopimus astuu voimaan, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Tilaaja tekee hankinnan kohdetta koskevan tilauksensa tarpeen mukaan. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta määräostovelvoitetta. Tilaus saattaa johtaa mahdollisiin lisätilauksiin. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjous oli tarjouspyynnön mukaisia.