Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
199119
Hankinnan nimi
Kivi- ja maa-aineshankinnat vuosille 2019-2021
Päätöspäivämäärä
11.12.2018
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Oy Göran Hagelberg Ab - Kivi- ja maa-aineshankinnat 2019-2021

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Lohjan kaupunki pyysi tarjousta vesihuollon laskutusjärjestelmästä.